Standardní profily

Pro dilatační spáry v podlaze, používané v místech s nízkou a střední intenzitou zátěže.