Vodní bariéry

Slouží k izolaci podzemních částí budov před průnikem podzemních vod. Tlak vody je omezen díky labyrintovému těsnění, které zvyšuje vodní dráhu, čímž se vyrovnává tlak vodního sloupce.